SK Rover - oddíl biatlonu

V současné době u nás v klubu trénují všechny věkové kategorie od žáků po veterány. Tréninky máme pravidelné a společné, několikrát do roka jezdíme na soustředění. Lyžujeme, běháme, střílíme, jezdíme na kolečkových lyžích, plaveme, jezdíme na kole, na vodě prostě žijeme sportem ale i naší skautskou minulostí.

Příjímáme nové členy od 10 let.
Více o naší historii

Historie SK ROVER

1967
Vznik

Organizace byla založena v roce 1967 jako 66. skautské středisko Vyšehrad. Původně byl oddíl zaměřen pouze vodácko-turisticky, ale od roku 1976 jsme se začali zúčastňovat oblastních závodů DZBZ (Dukelský závod branné zdatnosti – předchůdce dnešního letního biatlonu). A protože závodit nešlo bez přípravy, se skupina odvážlivců začala scházet 1x týdně na biatlonový „trénink“.

1981
Začínáme závodit

Po delším období závodění spíše pro radost a bez vyšších ambicí došlo k vážnému rozhodnutí, že zvýšíme naší výkonnost a povedlo se! Od roku 1981 jsme se začali zúčastňovat i republikových závodů DZBZ a k nezapomenutelným úspěchům patřila účast našich závodníků v reprezentačním družstvu v rámci mezinárodních závodů hlavních měst socialistických států Praha-Berlín-Varšava v letech 1983-88. Tyto závody se skládaly ze tří specifických závodů (rychlostního závodu, střeleckého souboje a „opičí“ dráhy), ve kterých naši závodníci (a závodnice) dosahovali fenomenálních úspěchů a výrazně tak napomáhali dobrému umístění pražské reprezentace.

1985
Zimní biatlon

Tradice zimního biatlonu se začíná odvíjet až od roku 1985, kdy se naše dvě závodnice (Helena Holečková, Olinka Skalská) poprvé nominovali na mistrovství ČSSR v SZBZ (Sokolský závod branné zdatnosti – předchůdce dnešního „zimního“ biatlonu). Jejich úspěšná premiéra byla natolik hodna následování, že od roku 1986 jsme se začali pravidelně účastnit i zimních republikových závodů SZBZ. Nutno ještě zmínit, že v této době došlo ke změně lyžařského stylu z klasického na bruslení, což vedlo de facto k živelnému vytvoření svébytné vlastní metodiky i stylu, kterého jsme se někteří staří harcovníci dodnes nezbavili :-)

1986
20 let existence

V roce 1986 v Jaromírově ulici č.p 26 fungovala z.o. Svazarmu č. 226, která na podzim toho roku oslavila 20 let své existence. Oddíl v té době fungoval jako rozdělený dvojoddíl biatlonistů a vodáku pod vedením Jindry (Martinova tatínka). Velká část turistických akcí (voda, Prahou krok za krokem, hory, srazy) probíhala v těsné součinnosti s pionýrským biologickým oddílem Alcedo (v té době rovněž pod vedením Martina) a členů kroužků z Městské stanice mladých přírodovědců. Z těchto míst se také v dřívější i pozdější době rekvírovala velká část našich členů. Biatlonový oddíl zhruba v tomto období nastoupil cestu výkonnostního sportu a systematickými tréninky 3x týdně se začal zviditelňovat na čelních místech výsledkových listin republikových závodů v létě a občas i v zimě.

1989-90
SK ROVER

Zlomový rok 1989-90 znamenal pád Svazarmu a vznik nynějšího názvu SK ROVER na základě historických kořenů prvotního skautského oddílu. Rovněž došlo ke změnám v pravidlech i názvech závodů (zmizely slavné DZBZ, SZBZ, hod granátem a puška na rameni, vykrystalizoval letní a zimní biatlon s radikálně prodlouženými tratěmi). Také došlo k vnitřnímu sjednocení oddílu na převážně výkonnostní biatlon, ale s vodáctvím jako doplňkovou formou tréninku ale i radostí. Vyzkoušeli jsme si i výkonnostní formu vodního sportu na kotorských závodech (kde jsme se probojovali až na mistrovství ČSR a ČSSR) a posléze i divokou vodu na kajacích.

Vedení klubu

Ing. Martin Novotný
Mgr. Ing. Miroslava Sedláčková
doc. Mudr. Tomáš Kučera

Trenéři

Martin Novotný
Tomáš Pavlík

Fakturační údaje

IČO 09829296
číslo účtu 2101951517/2010
FIO banka