SK Rover Praha - Biatlon

Historie

Historie

Organizace byla založena na podzim roku 1966 jako 66. skautské stredisko Vyšehrad a v 70. letech prešla pod hlavickou 226. ZO do Svazarmu. Puvodne byl oddíl zameren pouze vodácko-turisticky, ale od roku 1976 jsme se zacali zúcastnovat oblastních závodu DZBZ (Dukelský závod branné zdatnosti - predchudce dnešního letního biatlonu). A protože závodit nešlo bez prípravy, skupina nadšencu se zacala scházet 1x týdne na biatlonový "trénink".

Po delším období závodení spíše pro radost a bez vyšších ambicí došlo k vážnému rozhodnutí, že zvýšíme naší výkonnost a povedlo se! Od roku 1981 jsme se zacali zúcastnovat i republikových závodu DZBZ a k nezapomenutelným úspechum patrila i každorocní úcast našich závodníku v reprezentacním družstvu v rámci mezinárodních závodu hlavních mest socialistických státu Praha-Berlín-Varšava v letech 1983-88. Tyto závody se skládaly ze trí specifických závodu (rychlostního závodu, streleckého souboje a "opicí" dráhy), ve kterých naši závodníci (a závodnice) dosahovali fenomenálních výkonu a výrazne tak napomáhali dobrému umístení pražské reprezentace.

Tradice zimního biatlonu se v našem oddíle zacíná odvíjet až od roku 1985, kdy se naše dve závodnice (Helena Holecková, Olinka Skalská) poprvé nominovaly na mistrovství CSSR v SZBZ (Sokolský závod branné zdatnosti - predchudce dnešního "zimního" biatlonu). Jejich úspešná premiéra byla natolik hodna následování, že od roku 1986 jsme se zacali pravidelne úcastnit i zimních republikových závodu SZBZ. Nutno ješte zmínit, že v této dobe došlo ke zmene lyžarského stylu z klasického na bruslení, což vedlo de facto k živelnému vytvorení svébytné vlastní metodiky i stylu, kterého jsme se nekterí starí harcovníci dodnes nezbavili :-)

Oddíl v té dobe fungoval jako rozdelený dvojoddíl biatlonistu a vodáku pod vedením Jindry (Martinova tatínka). Velká cást turistických akcí (voda, Prahou krok za krokem, hory, srazy) probíhala v tesné soucinnosti s pionýrským biologickým oddílem Alcedo (v té dobe rovnež pod vedením Martina) a clenu kroužku z Mestské stanice mladých prírodovedcu. Z techto míst se také v drívejší i pozdejší dobe rekrutovala velká cást našich clenu. Biatlonový oddíl zhruba v tomto období nastoupil cestu výkonnostního sportu a systematickými tréninky 4x týdne se zacal zviditelnovat na celních místech výsledkových listin republikových závodu v léte a obcas i v zime.

Zlomový rok 1989-90 znamenal pád Svazarmu, vznik Ceského svazu biatlonu a prejmenování oddílu na nynejší název SK ROVER na základe historických korenu prvotního skautského oddílu. Nastaly velké zmeny v pravidlech i názvech závodu (zmizely slavné DZBZ, SZBZ, hod granátem a nošení pušky na rameni; vykrystalizoval letní a zimní biatlon s radikálne prodlouženými tratemi). Také došlo k vnitrnímu sjednocení oddílu na prevážne výkonnostní biatlon, ale s vodáctvím jako doplnkovou formou tréninku ale i radostí. Vyzkoušeli jsme si i výkonnostní formu vodního sportu na kotorských závodech (kde jsme se probojovali až na mistrovství CSR a CSSR) a posléze i divokou vodu na kajacích.

Od roku 1990 také zacíná historie soucasného žákovského oddílu biatlonu SK ROVER, ackoliv jeho skutecný rozmach nastal až vytvorením barrandovské vetve. K prvním slavným žáckum, kterí to vydrželi až do dnešní doby patrí Ivoš a o neco pozdeji i Robert.

V souteži družstev, která se pocítá od roku 1996, se pravidelne umistujeme mezi nejlepšími kluby.

Na záver pripojuji nekolik historických fotografií pro pametníky i soucasníky, abyste si mohli zavzpomínat ci zasmát se nad cca 15 let starými fotografiemi soucasných aktivních ci pasivních clenu SK ROVER.

Ajka

Kusco.NET © 2003 - 2007